02-06-07

EXTREEM: JE TONG SPLITSEN

 


Een gespleten tong komt in de natuur voor bij slangen. Slangen kunnen niet horen. Wel kunnen ze trillingen van de grond nauwkeurig voelen. De slangentong heeft een belangrijke functie in het volgen van geursporen van prooien en paringspartners. Slangen gebruiken hun tong om te ruiken. Met hun tong pikken zij geursignalen op en brengen die naar een reukorgaantje in het verhemelte (het orgaan bevat twee gaatjes met reukzintuigen en heet ‘het orgaan van Jacobson’). Met de tong kunnen ze de richting van een geurspoor bepalen en voorkomen dat zij naar opzij afdwalen door de sterkte van de geur op verschillende punten van het spoor te vergelijken. Dit mechanisme werkt alleen als de geur van het spoor tegelijkertijd op twee punten verzameld wordt. Doordat de tong gespleten is, is een slang inderdaad in staat om op twee punten tegelijkertijd een geur te verzamelen. Dat is dus bij de slang en is door de mens als heel normaal geaccepteerd.
Bij natuurvolkeren zien we behalve tatoeage ook nog piercing en lichaamsverminking voorkomen.


Trendy
Tegenwoordig is het een ‘trend’ en ben je ‘trendy’ als je een tatoeage en/of piercing hebt. Als kuddedieren volgen we blindelings de trend. Meestal een filmster of zanger(es) die vaak voorzien is van een neptatoeage of neppiercing. Ook ouders die onvoldoende geïnformeerd zijn, belonen de goede schoolprestaties van hun kind met zo’n lichaamsverminking. Van de tatoeage, belanden we bij piercing en daarna bij lichaamsmutilatie.
Voor alle duidelijkheid moet vermeld worden dat het piercen van een lichaamsdeel inclusief de tong totaal iets anders is dan het splijten van de tong. Splijten van de tong valt onder mutilatie (body mutilation). Mutilatie is een ander woord voor verwonding of verminking.
Het aanbrengen van versierselen in en om het gezicht bestaan al sinds de oudheid. Piercing zien we nog bij natuurvolkeren, waar het duidelijk een functie heeft. Tegenwoordig is het een (bizarre) modegril. Jongeren volgen de ‘stoere’ filmsterren, de futuristische muziekclips van muzikanten en zangers, en hun vriendjes op de voet. Om er bij te horen worden de meest ondenkbare lichaamsdelen doorboord. Na het doorboren wordt het lichaamsdeel voorzien van chirurgisch staal. Het plaatsen van een ander soort metaal kan gaan roesten of door inwerking van het zure milieu in de mond kunnen ontstekingen ontstaan. Na het piercen van tong, lip of wang moet men na de heling opnieuw beginnen met leren eten, drinken en soms ook spreken. Was dat maar het enige nadeel, dan was de ramp nog te overzien. In ergste gevallen zou de hulp van de tandarts en de logopedist ingeroepen worden en moeder en vader zouden weer tevreden kunnen zijn met hun ontspoorde tiener. Er kleven echter ook nadelen aan deze mondversiering. Afgebroken kiezen of een ontsteking van de tong vormen een risico, indien de piercer niet vakkundig te werk is gegaan. Dan komen we direct op de vragen: “wie was/is de piercer?”. Kent hij/zij de anatomie van de tong? Heeft hij/zij de jonge tiener wel op de grote risico’s gewezen? Is de piercer überhaupt zelf op de hoogte van de risico’s?
Piercing is een trend en zal (hopelijk) spoedig verdwijnen. Wanneer de trend voorbij is, blijft echter het litteken bestaan. Niet alleen lichamelijk, maar soms ook geestelijk.

Mogelijke risico's en complicaties bij piercings in de mondholte (Bron. Voorsmit R.A.C.A., Piercing als automutilatie, Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 105 (mei 1998), blz 192-193)
• Pijn
• Nabloeding
• Ontsteking
• Luchtwegblokkade (t.g.v. zwelling)
• Inademingvan metaalballetje
• Beschadiging aan gebitselementen
• Slijmvliesbeschadigingen
• Kauw- en slikproblemen
• Spraakproblemen
• Littekenvorming
• Metaalallergie
• Verhoogde speekselproductie

Tongpiercing
De tong is eigenlijk een spier, die vanuit de keel de mond in komt en die goed doorbloed is. De tong wordt rijkelijk van bloed voorzien door de grote takken van de arteria lingualis (tongslagader). Deze zijn duidelijk zichtbaar onder de tong. De tong wordt heen en weer bewogen met behulp van acht verschillende spieren. Deze spieren geven de mogelijkheid de tong dik, dun, lang of kort te maken. De smaakpapillen liggen op het oppervlak en aan de tongranden. Het voedsel wordt met de tong tegen het verhemelte naar achteren gedrukt waardoor vervolgens geslikt kan worden. Tevens heeft de tong een reinigend effect op tanden en kiezen.

Complicaties
Volgens westerse normen zou de tongpiercing zeer nauwkeurig moeten gebeuren. Het plaatsen van een tongpiercing te ver naar achteren zou problemen kunnen veroorzaken bij de tongriem en bij het slikken. Het plaatsen van een piercing te ver naar voren verhoogt de kans om op de piercing te bijten. Tevens kan de metalen bol het tandglazuur beschadigen, doordat er telkens kleine tikjes tegen de tanden worden gegeven. Ook speekselkliertjes kunnen gestimuleerd of juist verstopt raken. Het metalen bolletje en de onderkant moeten goed schoon gehouden worden; rond het metaal kan net als bij de tanden plak ontstaan met kans op ontsteking. Na het piercen kan de tong ook zwellen. De tong kan in sommige gevallen tot twee maal zijn normale dikte zwellen. Het drinken van te warme dranken kan ook klachten geven, omdat het metaal sneller warm wordt de tong zelf. Hierdoor kunnen weer brandblaren of irritatie rond de piercing ontstaan.
Volgens Oosterse normen is het niet mogelijk nauwkeurig te zijn bij het piercen van de tong. De hele tong bestaat uit zones die in relatie staan met organen in het lichaam. Het prikken van een plek op de tong geeft direct een reflex op het gerelateerde orgaan. Bij het piercen ontstaat door het ingebrachte metaal een constante prikkeling.

Het splijten van de tong is voor de acupuncturist helemaal uit den boze. Bij tongsplijting (lingua bifida) wordt gebruik gemaakt van hetzelfde ontstane gat van een tongpiercing. Met behulp van een tandheelkundige floss-draad wordt de tong vervolgens door midden gesneden. Deze ingreep is voor het leven! Gevoelszenuwen van de tongpunt worden doorgesneden en het uitspreken van T-klanken is moeilijk en misschien zelfs onmogelijk. Volgens de ‘moderne’ tandartsen en medici die zo’n lichaamsverminking toestaan, verrichten en ook goedpraten zijn er geen andere ernstige nadelen. De Chinese geneeswijze, de acupuncturist heeft echter wel voldoende redenen om deze vorm van mutilatie af te keuren.

De Acupuncturist
De tong is voor de acupuncturist een van de vele plekken waar hij zijn diagnose doet. De tong wordt onderverdeeld in verschillende zones. Elke zone heeft een relatie met een orgaan en met een deel van het lichaam. Een piercing op het midden van de tong kan klachten geven van de maag en milt/pancreas. Vaak zien we bij irritatie van de maag of bij een maagzweer juist op deze plek een zweer of een diepe verticale groeve ontstaan. Deze groeve of zweer is voor de acupuncturist een aanwijzing dat er iets met de maagenergie aan de hand is. Midden op de tong zien we vaak een dik, wit beslag. Dit kan duiden op stoornissen in de milt en pancreas. Een gestoorde bloedsuikerhuishouding of slijm kan daar de oorzaak van zijn. Het plaatsen van een metaal of een naald in deze zones kunnen een permanente prikkeling geven op dit punt, hetgeen in maagpijn, opgeblazen gevoel, misselijkheid, overgeven, klachten van bloedsuiker spiegel –te hoog of te laag- kunnen resulteren.
Het spijten van de tong kan vergaande gevolgen hebben, want daarbij wordt gesneden in het gebied van het hart. Klachten van het hart kunnen geleidelijk aan optreden. Bij onderzoek zal men meestal geen afwijkingen vinden aan het orgaan. Het is pas als de acupuncturist gaat kijken naar de verschillende reflexgebieden, die in relatie staan met het hart, zal hij de splijting van de tong zien en begrijpen dat de schade onherstelbaar is.
In de praktijk heb ik al enkele gevallen meegemaakt waarbij de patiënt over heftige pijnen in de maagstreek klaagt, terwijl de internist niets bijzonders vindt bij een maagonderzoek. In alle gevallen heb ik de patiënten geadviseerd de piercing te verwijderen en vervolgens de energie van de maag weer hersteld met behulp van acupunctuur.
Jammer is het wel dat de tiener alleen maar de ‘geslaagde’ verhalen over piercing hoort en niet de vele mislukkingen. De jongeman of jongedame die complicaties krijgt, zoals bloedingen, afbrokkelen van tanden, littekenvorming, aandoeningen van interne organen en zelfs leverklachten (hepatitis B), verdwijnt naar de vergeethoek. Niemand praat erover en er wordt in stilte getreurd.

Electro-acupunctuur
Door middel van de electro-acupunctuur worden de verschillende energieën in het lichaam gemeten. Bij ziekte of pijnklachten kunnen de zwaktes en de sterktes in kaart gebracht worden en door middel van dezelfde meting kunnen de juiste medicamenten (kruiden) uitgemeten en bepaald worden. Zoals u weet staat elk lichaamsdeel in verbinding met een van de twaalf energieën in het lichaam. Zo ook het gebit; elke tand heeft relatie met een orgaan en lichaamsdeel. De elektro-acupuncturist kan potentiaalverschillen meten tussen het aangebrachte metaal en de vullingen en/of kronen in de mond. Het speeksel fungeert als tussenstof of geleider en er ontstaat een accu-effect in de mond. Het aanbrengen van een tongpiercing gevolgd door pijn in de borst of nierklachten zijn dan niet ondenkbaar. Meestal denkt de persoon met de piercing door de tong niet dat de pijn een gevolg is van de piercing. Zelfs de arts of specialist denkt daar niet aan. Hooguit hoort hij tijdens het gesprek dat de patiënt een ‘spjaakgebjek’ heeft, maar neemt dat voor lief of stuurt de patiënt door naar een logopediste.

Een mevrouw vroeg me de veiligste plek waar haar zoon een piercing kon plaatsen. Mijn antwoord was: “aan de binnenkant van de kastdeur, mevrouw!”

De verwoestende werking van de tongpiercing
Tongpiercings veroorzaken bij veel dragers mondinfecties en beschadigingen van het glazuur. Naar schatting krijgt een op de drie piercingdragers last van het sieraad.
Vooral onder jongeren is een piercing door de tong, neus, oor, navel of zelfs geslachtsdelen razend populair - er zouden in Nederland 2 miljoen gepiercten rondlopen. De dragers van een 'verse' piercing wordt geadviseerd de wond schoon te houden om infectie van het wondje te voorkomen. Een piercing in de mond is extra risicovol. Het weefsel in de tong bevat veel bloedvaten en is kwetsbaar voor bloedingen en infecties. Ook kan het sieraad vast kan komen te zitten tussen kiezen.
De woordvoerder van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (Acta) zegt dat de tandartsen van het centrum met regelmaat patiënten zien die beschadigd glazuur hebben. Ontstoken of uitgescheurd tongvlees komt ook wel voor, net als het ingroeien van de piercing of een beschadiging van een zenuw. Niet bekend is in hoeveel gevallen de piercing tot serieuze klachten leidt, daar is geen onderzoek naar gedaan. "Maar de hoogleraren zien genoeg om het zetten van piercings in de mond af te raden", aldus de Acta-woordvoerder.
Colgate-Palmolive schat in een persbericht over het desinfecterende mondspoelmiddel Total Plax dat een derde van de 2 miljoen piercingdragers in Nederland last heeft. Colgate baseert zich op cijfers van het Irish Medical Journal, januari 2002. Niet bekend is of de daarin genoemde infecties zijn veroorzaakt door onzorgvuldig plaatsen van de piercing, of door slechte nazorg van de drager.
Een mondhygiëniste zegt in haar praktijk weinig piercings tegen te komen. "Bij een aantal patiënten heb ik wel schade gezien. En glazuur dat eenmaal weg is, komt nooit meer terug." Met goed spoelen met een middel met chloorhexidine kan veel ellende worden voorkomen.
De GG&GD in Amsterdam heeft als enige Nederlandse gezondheidsdienst voorschriften voor hygiëne en veiligheid voor het plaatsen van piercings. De studio's worden gecontroleerd, zegt een woordvoerder. "We zien erop toe dat de klant goed wordt voorgelicht over de nazorg. Op gegeven moment is de drager zelf verantwoordelijk. We weten dat piercings soms tot klachten leiden, maar kennelijk niet op zo'n grote schaal dat de inspectie moet ingrijpen." GG&GD Amsterdam heeft de voorschriften ook aan gezondheidsdiensten in andere gemeenten verstrekt

 

bron: http://www.rudolfdewit.com/splijting.html

21:07 Gepost door Blogmaster in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

"Splijten van de tong valt onder mutilatie (body mutilation). Mutilatie is een ander woord voor verwonding of verminking."

Onjuist, het is een vorm van lichaamsverandering of modificatie. Verminking is een woord dat overladen is met een mening.

Gepost door: Celestial | 23-12-09

Ik ga binnenkort mijn tong laten splijten en dat doe ik ècht niet omdat ik automutileer of omdat ik de pijn lekker vind, hoor...
Het is [b]body modification[/b], en als je het door een professioneel iemand laat doen, heb je net zo weinig kans op ontstekingen als bij een tongpiercing.

Gepost door: Nana | 24-02-10

De commentaren zijn gesloten.